שדגשגשדגשדגשדגשדג
שדגשדגשד
גשדג
שדגשד
גשד
ג
שדג
שדג
שדג
שד
גשד