מהות השירות ואחריות הסטודנטים

הזמנת עבודות אקדמיות מכל סוג , תעשה כשידוע לכל הצדדים כי על הסטודנטים הרוכשים לעשות שימוש אתי וחוקי בלבד בקובץ . רכישת עבודה אקדמית תעשה לצורך העשרה וידע

חברת קתדרה מתמחה בסיוע ,הכוונה וליווי סטודנטים להצלחה בלימודים האקדמיים בארץ ובעולם. השירותים שחברת קתדרה מעניקה לסטודנטים נהוגים ומקובלים בכל מדינות המערב. חלק גדול מהסטודנטים בישראל בעלי משפחות ו\או בעלי קריירה . לפיכך אחדים מהסטודנטים נזקקים לשירותים שלנו : עריכה לשונית, תרגומים, משוב לעבודה שכתבו, ניתוח סטטיסטי ,איתור מקורות מידע וכמובן הדרכה מקוונת או אישית. כחלק מרצון החברה לעמוד באתיות ומוסריות האקדמיה חובת הסטודנט להגיש עבודה שהוכנה על ידו בלבד. על הסטודנט לדעת כי רכישת טקסט אקדמי אינו לשם הגשה לאקדמיה אלה לצורכי לימוד, השראה ומקור למידע , בדיוק כפי שהנך לוקט חומר אקדמי מהספרייה במוסד האקדמי בו הנך לומד. לא יעלה על הדעת שתגיש טקסט ממאמר או מספר שמומלץ בסילבוס הקורס.

האחריות הבלעדית לכתיבת עבודה האקדמית והגשתה הנה תפקיד הסטודנטים בלבד . חברת קתדרה מעניקה שירות הכוונה, ליווי וסיוע לסטודנטים בכתיבת עבודות אקדמיות, תרגומים, עריכה לשונית והכנת ניתוחים סטטיסטיים .

מחובתם של הסטודנטים להכיר את החומר האקדמי ,לוודא התאמתו לדרישות המרצה ולעמוד בדרישות האקדמיה ליישום מלא של המחויבויות השונות .