סקירה ספרותית לעבודה אקדמית

על מנת לכתוב עבודת ספרות טובה, יש לבצע סקירה ספרותית לעבודה אקדמית. הסקירה תכלול, מאמרים מבוקרים מהשנים האחרונות ותהיה לאחר המבוא, כך שתעניק לקורא את הרקע התיאורטי לנושא העבודה. כאשר מדובר על עבודה תיאורטית, החשיבות של סקירה ספרותית לעבודה אקדמית, הינה מכרעת, שכן כל העבודה עצמה, מבוססת על הסקירה.

יש לציין כי האופי של סקירה ספרותית לעבודה אקדמית הינו שונה בין מוסד לימודים אחד למשנהו, אם תיקחו לדוגמא, את האוניברסיטה הפתוחה, מקפידים כי המקורות, יהיו מקורות אקדמאים מהשנים האחרונות ושם ייעשה שימוש בהרבה מאמרים.

בכדי שהקורא יבין מאיזה מאמר הגיעו קטעי הסקירה, הספרותית, יש להשתמש בכללי הציטוט המקובלים, כמו למשל כללי ציטוט של ה- APA. (American Psychological Association}  יש לציין, כי בתחילה כללים אלה קשים ליישום, אך הסטודנטים מתרגלים אליהם, תוך כתיבת העבודות.

ישנם מוסדות אקדמיים שמקפידים שמורידים נקודות על כללי הציטוט וזו הסיבה שיש לשים. לציטוט נכון, על פי הכללים, במיוחד, כאשר מדובר על סקירה ספרותית לעבודה אקדמית.

סיכום העבודה באמצעות מאמרים

על מנת לכתוב סקירת ספרות טובה, יש לסכם באמצעות המאמרים שעליהם מתבססת העבודה האקדמית. העבודה צריכה להיות בנויה מקטעים שבהם לוקחים את התמצית מכל מיני מאמרים הקשורים לנושא העבודה. המרצה שיקרא את העבודה, יצפה תמיד לראות את המקורות, כך שיידע, היכן לשייך כל מאמר.

הסטודנט, או כותב העבודה האקדמית, חייב להיות בעל ניסוח טוב והבנה. מי שאינו יודע לכתוב מבצע טעויות נפוצות בכתיבת הסקירה הספרותית והעבודה האקדמית בכלל, כמו המצאת ביבליוגרפיה, לרוב הם לא משכתבים את המקור אלא מעתיקים אותו מילה במילה, מה שיכול בקלות לפסול את העבודה.

ניתן למצוא חברות אשר מתמחות בכתיבה של סקירה ספרותית לעבודה אקדמית, כך שהעבודה תהיה טובה, הסטודנט יקרא אותה ויבין, כיצד אמורה להתבצע כתיבת העבודה, מה שבמשך הזמן, יקנה לו את הכלים הנכונים לכתיבה של עבודות מוצלחות.

לחפש מקורות רלוונטיים לסקירת הספרות

מה שחשוב בכתיבת עבודות אקדמיות, הוא חיפוש מקורות ספרות רלוונטיים לעיין בהם ולחדד את שאלת המחקר. יש להימנע משימוש במקורות מפוקפקים. מי שמעוניין לא למשוך את הזמן בחיפוש מיותר, יוכל לחפש במאגרי המידע האוניברסיטאיים שמכילים  את המידע הנחוץ לכם על פי הנושא. יש להציג את הנושא הנחקר, את ההשערות, הממצאים וכמובן את המסקנות, כפי שעבודה אקדמית אמורה להיראות ולהיקרא נכון.

 

לקריאה נוספת לטיפים לכתיבת עבודה אקדמית לחץ כאן