קוד אתי

קתדרה הציגה בפני כל בעלי העניין בחברה , את כוונותיה הרציניות להעניק שירות אתי וחוקי לכלל הסטודנטים בארץ ובעולם.

שירותי החברה השונים ,כגון , תרגום אקדמי , עריכה לשונית, הנחיה אישית ,ניתוח ממצאים בתוכנת SPSS, סיכום מאמרים ומשוב לעבודה אקדמית ימכרו לסטודנטים ללא תנאים מוקדמים . שנים משירותי החברה, כתיבת עבודות אקדמיות ועבודות סמינריוניות ימכרו לסטודנטים רק בתנאי שהסטודנטים ידעו כי שירות זה הנו למטרות ידע והעשרה ואינם למטרת הגשה. בעלי בעניין בחברה מודעים לתנאי הכרחי זה ,אין למכור עבודה אקדמית לסטודנטים במידה ואלו מתכוונים להגיש את העבודה כלשונה לאקדמיה . 

הסטודנטים רשאים לרכוש עבודה אקדמית רק שבכוונתם ללמוד ולהעשיר הידע בתחום בצורה כזו שיצליחו להכין מסמך משלהם, ידוע  כי שירותי החברה מקלים במידה מסוימת על הסטודנטים אולם אינם במקום הכנת עבודה מקורית.

הערכה של קתדרה ששירותי החברה חשובים לסטודנטים ותורמים רבות להצלחתם בלימודים , נמשיך לתת שירות איכותי ויחד נשיג לסטודנטים הצלחה ,מבלי שיחרגו ממוסכמות  המוסד האקדמי