עבודות אקדמיות

כתיבה אקדמית היא כתיבה שנעשית על ידי סטודנטים במהלך הלימודים שלהם בתארים מתקדמים.

כסטודנטים, אתם תעסקו בפעילויות בהן עוסקים חוקרים במשך מאות שנים: תוכלו לקרוא עליהם, לחשוב עליהם, להתווכח ולכתוב על רעיונות עליהם. כמובן, נדרש ממכם לקרוא, לחשוב, להתווכח ולכתוב בדרכים מסוימות. השכלתכם תעזור לכם להבין את הציפיות, המוסכמות והדרישות של כתיבת עבודות אקדמאיות.

 

כתיבה אקדמית מוקדשת לנושאים ושאלות המעניינים את הקהילה האקדמית. כשאתם כותבים עבודה אקדמית, תחילה עליכם לנסות למצוא נושא או שאלת מחקר רלוונטית ומתאימה. אבל איך אתם יודעים מתי נושא רלוונטי ומתאים? ראשית, שימו לב למה לתוכן הקורס אשר יעניק לכם הקשר לתוכו תוכלו להציב את השאלות והתצפיות שלכם. שנית, הבינו שהעבודה שלכם אמורה לעניין סטודנטים אחרים. זכרו שכתיבה אקדמית חייבת להיות יותר מדעה אישית. עליכם לכתוב משהו שהקוראים שלכם ימצאו מועילים. במילים אחרות, תרצה לכתוב משהו שעוזר לקורא שלכם להבין טוב יותר את הנושא שלכם, או לראות אותו בדרך חדשה.

כתיבה אקדמית צריכה להציג בפני הקורא טיעון מושכל. כדי לבנות טיעון מושכל, ראשית עליכם לנסות למיין את מה שאתם יודעים על הנושא מתוך מה שאתה חושבים על הנושא. לחלופין, אם לומר זאת בדרך אחרת, תרצו לשקול את מה שידוע לכם על הנושא ואז לקבוע מה אתם חושבים עליו. אם העבודה שלכם אינה מספקת מידע או אינה ארגומנטטיבית אז היא אינה עונה על הציפיות של עבודה אקדמאית.

 

ישנם סוגים שונים של עבודות אקדמיות, החל ממאמרים קצרים ועד עבודות אקדמיות מקיפות ומפורטות יותר כמו עבודות סמינריון. לכל אחד מהעבודות האקדמיות הללו יש תכונות ייחודיות משלהן שיש לקחת בחשבון בעת כתיבת העבודה על מנת להבטיח שהכתיבה עונה הדרישות.

למרות שסוגי המאמרים האקדמיים תלויים במוסדות החינוך השונים, ישנם סוגים אופייניים של עבודות הכוללים דוח קריאה, סיכום מאמר ועבודת סוף קורס. 

סוגי עבודות אקדמאיות:

מאמר

זהו הסוג הנפוץ ביותר של עבודות אקדמאיות מכיוון שהן מותאמות לכול רמות האקדמיה בתארים השונים. עבודה אקדמאית מהסוג הזה מספקת המחשה של נושא מסוים באמצעות מיזוג עובדות ודעות מרכזיות המאורגנות ליצירת מבנה קוהרנטי המספק הסבר הגיוני לנושא המאמר. עבודות מהסוג הזה יכולות להיות ארוגנטיות, תיאוריות או אקספוזיטוריות, בהתאם לנושא ולדרישות המאמר.

עבודת מחקר

עבודת מחקר היא עבודה אקדמית שאורכה יותר מעבודת מאמר טיפוסית ובדרך כלל כרוכה במחקר מפורט יותר ביחס לנושא העבודה או לנושא הנלמד עליו. כדי להדגיש היבטים הנוגעים לנושא ספציפי, עבודת המחקר כוללת בדרך כלל קטע של סקירת ספרות המספקת פרטים על העובדות שנחקרו כדי לתמוך בנושא העבודה. לעתים קרובות, עבודת המחקר עשויה לכלול סקירה ביקורתית של החומר הנחקר בכדי לספק הבנה צלולה של הנושא ותכני עבודות המחקר.

עבודת סמינריון

עבודת סמינריון היא עבודה אקדמאית מקיפה יותר המספקת פרטים נוספים ביחס לנושא מסוים. בעבודה אקדמית כזו יש בדרך כלל ספירת מילים גבוהה יותר והיא כוללת קטעים כמו סקירת ספרות, מתודולוגיה, ממצאים וניתוח תוצאות. עבודת סמינריון עשויה גם לכלול שיטות מחקר ראשוניות וגם משניות כדי לספק טיעונים התומכים בנושא מתוך כוונה להגדיר מסקנה מוצקה.

סמינריון כמותי

סמינר כמותי היא עבודה אקדמית שנעה בין 7000 ל 16000 מילים הכוללות קטעים כמו סקירת ספרות, מתודולוגיית מחקר, ממצאים אנליטיים ומסקנות. עבודה כזו משמשת כדי לספק ניתוח מפורט של הנושא באמצעות שימוש בצורות שונות של טכניקות מחקר כדי לספק נתונים איכותיים וכמותיים כדי להגיע למסקנה. העבודה כוללת גישה תיאורטית המצדיקה את נושא העבודה, את ההשערות וגישות אמפירית למתן ניתוח סטטיסטי להסקת מסקנות ביקורתיות הרלוונטיות לנושא העבודה. 

סמינריון איכותי

סמינריון איכותי בוחן תופעה או אירוע חברתי על ידי הסתמכות על נרטיבים אנושיים. לא בוחנים קשרים סטטיסטיים אלא סיפורים וחווית של אנשים באמצעות ראיונות עומק. כתיבת סמינריון איכותי כולל את המחקר הקשור למקרה המתאר היבט מסוים של הישות הרלוונטית לעבודה. הסמינריון כולל קטעים כמו ניתוח המקרה, תיאורו ומסקנות אשר יכולות להכין גם המלצות.

מחכים לך