עבודות אקדמיות

עבודות אקדמיות הן מטלות, שעל הסטודנטים לבצע ולהגיש למרצה, במועד שנקבע להגשתן. אלו עבודות בעלות סטנדרט אקדמי, שתוכנן מבוסס על החומר האקדמי, אותו הסטודנט למד במהלך השנה, ועליו להגישן למרצה, כדי לבדוק את הידע ואת הכלים שהוא רכש במהלך הקורס הנלמד.

עבודות אלו יכולות להיות: רפרט, מטלות מנחה, תזה, פרו סמינריון, סמינריון, סיכום מאמרים, ניתוח טקסטים, ניתוח סטטיסטי ועוד. בשונה ממטלות שנחשבות ל"שיעורי בית" בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר תיכוניים, עבודות אקדמיות הן הזדמנויות עבור הסטודנט לרכישת ידע, להעשרת ידע קיים, לתמיכה בהתמחויות מעשיות, לשאיפה למצוינות ובעיקר- לצמיחה. למשל, אם הסטודנט הוא סטודנט לחינוך, אז העבודות האקדמיות שלו בחינוך יקושרו לתפקידו, ויחקרו את כל ההיבטים שקשורים לכך, בין אם זה בהדרכה או בהוראה, ודרכן אותו סטודנט יוכל לקבל את הידע ואת הכלים לעתיד, בבואו לפתוח קריירה במשרד החינוך. 

סטודנטים, לעתים, חוששים עד מאוד מביצוע של עבודות אקדמיות, ומשתי סיבות עיקריות, שחופפות אחת לשנייה: הפחד לקבל ציון נכשל והסטנדרטים הגבוהים להם הסטודנטים נדרשים, בבואם לבצע את העבודות האקדמיות שלהם. ניתן להבין את חששם, בכך שהם אינם יודעים כיצד להתחיל לכתוב את העבודות. ולכן, צוות האתר שלנו כאן כדי לסייע לכם בכל הנוגע לכתיבת עבודות אקדמיות. 

ראשית כל, יש לכתוב כל עבודה אקדמית בכתב david, בגודל 12. יש לכתוב עם פסקאות, כדי ליצור סדר בעבודתכם, ועם שורה וחצי (1.5) רווח שבין פסקה לפסקה. כתיבה ללא פסקאות, יוצרת אי סדר, ללא הכוונה ברורה שבין חלק אחד למשנהו בעבודתכם. ולכן, הקפידו על פסקאות. כמובן, כל עבודה צריכה שייכתב עליה מבוא, שפותח את השער לנושא שאותו בחרתם לחקור. במבוא יינתנו הנקודות העיקריות שיופיעו בעבודתכם האקדמית, ויהוו סקירה בעבור הקורא של עבודתכם, ומה הוא עתיד לראות מעבודתכם. 

בכל עבודה אקדמית, יש צורך בשימוש במקורות אקדמיים, שהשימוש נעשה בסקירת ספרות, שהיא לב העבודה, וברשימה הביבליוגרפית, שמופיעה בסופה. חל איסור להעתיק מילה במילה את הנאמר במקור האקדמי או לציין מידע כלשהו מן המקור, ללא אזכור שמו. דוגמא לאזכור של מקור אקדמי, בעת סקירת ספרות: (שם כלשהו, 2018). סטודנט שלא יעקוב אחר הכללים הללו, עבודתו תיפסל. יש להשתמש במקורות אקדמיים עדכניים, ברוב הפעמים, כדי לתת אסמכתא לנושא שאתם, כסטודנטים, בחרתם אותו לחקור. ולכן, חשוב להקפיד על איכות המקור שנבחר, בין אם הוא בשפה עברית ובין אם הוא בשפה הלועזית (לרוב, באנגלית) ולבחון האם המקור מתאים לנושא עבודתכם האקדמית.

לרוב, עבודות אקדמיות יכילו חומר רב, שמסכם את מה שהסטודנט למד ורכש כידע במהלך שנת לימודיו. עבודות אלו יוגשו בסוף סמסטר או בסוף שנה, וזה תלוי בגודלם ובחשיבותם. כל עבודה כזו הינה בעלת משקל והשפעה על הציון הסופי, ולכן יש להשקיע בה את מלוא הזמן ומלוא המרץ, כדי שאתם כסטודנטים תזכו לקבל ציון טוב בסוף שנת הלימודים שלכם. לגבי מספרי עמודים- גם זה תלוי בעבודה עצמה, שיכולה להכיל פחות מ-10 עמודים (אם למשל, מדובר במטלת מנחה, סיכום מאמר או ניתוח טקסט) או שיכולה להכיל יותר מ-10 עמודים (אם למשל, מדובר בעבודה פרו סמינריונית או עבודה סמינריונית, או תזה). 

לעתים, סטודנט יתקשה בביצוע עבודה אקדמית, בין אם זה מחוסר זמן (בשל עומס ולחץ של שילוב חיי משפחה עם לימודים ועבודה) ובין אם זה מחוסר הבנה (אי הבנה של פרט או מספר פרטים הקשורים לעבודה). ולכן, הצוות שלנו כאן כדי לסייע. 

מחכים לך