המאפיינים של עבודת סמינריון טובה

עבודת סמינריון היא עבודה מדעית שנכתבת במסגרת סמינר מחקרי ומשקפת מחקר מדעי שנעשה על ידי הסטודנטים. כל סטודנט בתואר ראשון מחויב לכתוב שתי עבודות סמינריון על מנת לסיים את הלימודים האקדמיים. בהתאם לזאת, על מנת שיוכלו לכתוב את אותן עבודות סמינריון הסטודנטים מתאמנים בכתיבה אקדמית החל משנה א’ במסגרת קורס כתיבה מדעית ולאחר מכאן בקורסים שונים. ההכשרות והאימונים בכתיבה מתקיימים על מנת שבשנה ג’, ייכתבו עבודת הסמינריון והסטודנטים יוכלו לכתוב עבודה אקדמית במסגרת מחקרית. אולם המציאות מראה סיטואציה שונה לחלוטין. חלק מהסטודנטים כלל לא בקיאים בכתיבה מדעית וקיימת לה בורות ביחס לעבודות סמינריון.

סיטואציה זו משקפת פער בין הרצוי למצוי.  מבחינת הרצוי, נדרש באקדמיה שהסטודנטים ידעו לכתוב עבודות סמינר. אין שום סיבה הגיונית, במיוחד לאחר שלוש שנים, שאנשים אלו לא ידעו לכתוב עבודות. אולם המצוי הוא יכולת לא טובה לכתוב עבודות אקדמיות, ברמה גבוהה כנדרש. אולי הסטודנטים עברו הכשרה בכתיבה מדעית, אולם היא עדין לא טובה מספיק על מנת לכתוב עבודת סמינר טובה.

על מנת להתמודד עם הפער הזה יש לקיים כמה פעולות הכרחיות שיובילו לשינוי ביכולת של הסטודנטים לכתוב עבודות. אולם הצעד הראשון שצריך לקיים הוא ללמד את הסטודנטים מהי כתיבה טובה ולאחר מכן מהי עבודה מדעית טובה. מידע זה יתרום רבות לביטחון העצמי של הסטודנטים ובכלל ליכולת הכתיבה. כי ברגע שאדם לומד מודל מסוים הוא יכול להוציא אותו לפועל.

כתיבה טובה היא כתיבה פשוטה, קלה להבנה ולא מסובכת. תכליתה של כתיבה טובה היא שהקורא יבין את המסר העיקרי עם כמה שפחות מלל. עבודת מחקר היא שילוב של כמה רעיונות שנשזרים אחד בשני על מנת להדגיש את נושא העבודה. כתיבה טובה של עבודה מחקרית היא כתיבה שמציגה כל נושא בנפרד ומחברת אותו רעיונית אל הנושא הבא, טקסט טוב הוא טקסט בו יש פסקה אחת לכל רעיון. בהתאם לזאת, כתיבה מדעית טובה היא כתיבה שמסתמכת על מגוון מקורות מדעיים מהימנים. על מנת שנושא המחקר או נושא העבודה יובנו היטב יש לדון בהם מכמה שיותר כיווני מחשבה. כתיבה שאיננה מסתמכת על מספיק מקורות היא כתיבה לא רלוונטית היות ומטרת המחקר המדעי היא לחדש. כתיבה מדעית טובה היא כתיבה שיש בה אחידות לכל אורך הטקסט, הכוונה היא שלאורכו של הטקסט יהיו אותם המונחים, ניסוח דומה ורצף לוגי. חשוב מאוד לשמור על רצף בעבודה מחקרית במיוחד אם זוג סטודנטים כותבים את העבודה.

מחכים לך