טיפים להקלת כתיבת סמינריון

עבודה סמינריונית ככה זה קל יותר

כתיבת עבודה סמינריונית היא הליך ארוך ומורכב שבמסגרתו נדרשים הסטודנטים להשקיע בבחירת המקורות וביצירת אינטגרציה ביניהם. סטודנטים רבים נרתעים מהדרישות לכתיבת עבודה סמינריונית ובשל כך נוטים לדחות את כתיבת העבודה עד סמוך למועד הגשתה. הדבר מוביל לפגיעה באיכות הסמינריון ובציון שיקבל הסטודנט בעבודה זו כמו גם בציון הכולל של התואר הראשון. הכללים הבאים יעזרו במניעת מצב לא נעים זה ובהתמודדות קלה יותר עם כתיבת העבודה הסמינריונית.

עבודה סמינריונית מאיפה להתחיל

בחירת הנושא: בשלב זהה חשוב לבחור בנושא שלכותב העבודה יש בו ענין אישי. הדבר מגביר את המוטיבציה של כותב העבודה להתקדם בכתיבתה.
שאלת המחקר: בשלב זה חשוב להקפיד על שאלה ממוקדת שתתמקד בתקופת זמן מוגדרת ושתגדיר במדוייק את המשתנים הנחקרים. כמו כן חשוב לבחור את סוג המחקר המועדף עליכם כמותני או איכותני ואת שיטת המחקר. לכתיבת ראשי פרקים בעבודה סמינריונית חשיבות רבה משום שהם מבהירים לכותב את סדר הדברים שלפיו יש לעבוד.

כיצד להקל על כתיבת גוף העבודה

במהלך כתיבת הסמינריון נתקלים הכותבים במקורות רבים ולא פעם הם אינם יודעים באיזה מאמר להתמקד תחילה. כדי לפתור בעיה זו מומלץ לגשת בתחילה למאמר העוסק בנושא כללי ורק לאחר מכן למאמרים העוסקים בנושאים ספציפיים. במהלך קריאת המקורות על הכותב לשאול את עצמו מהם הנושאים הרלבנטים לעבודה לכתוב אותם בראשי פרקים ולאחר מכן להרחיב עליהם. חשוב לשמור עלקשר בין הפרקים השונים בעבודה. לכן בסיום כתיבת כל פרק יש ליצור סיכום שיקשר אותו לפרק הבא אחריו.

לסיכום – כתיבת עבודה סמינריונית היא הליך מורכב הכולל שלבים רבים. סטודנטים רבים נרתעים מהדרישות לכתיבת עבודה סמינריונית ובשל כך נוטים לדחות את תחילת העבודהעד סמוך למועד הגשתה. כדי להמנע מכך על הכותב לבחור בנושא שמעניין אותו באופן אישי משום שהדבר מגביר את הסיכוי להתקדמות בהליך כתיבת העבודה. יש לנסח שאלת מחקר ברורה שתגדיר מהם המשתנים הנחקרים ובאיזו תקופת זמן עוסק המחקר. כמו כן חשוב לבחור את סוג המחקר המועדף עליכם כמותני או איכותני ואת שיטת המחקר. כתיבת ראשי פרקים תסייע לכותב בתכנון הליך כתיבת הסמינריון.כתיבת עבודה סמינריונית מצריכה שימוש במקורות רבים. ריבוי המקורות יוצר לכותבים רבים בעיית סדר עדיפויות בסיכום המקורות לכן מומלץ לסכם תחילה מאמר העוסק בנושא כללי ורק לאחר מכן לגשת למאמרים העוסקים בנושאים ספציפיים. כדי להקל על הקורא יש לקשר בין הפרקים השונים של העבודה באמצעות סיכום.

מחכים לך