מה מיוחד בעבודות סמינריוניות לתואר שני

עבודות סמינריוניות רקע כללי

מטרתה של כל עבודה סמינריונית היא להעניק לסטודנט כלים שיעזרו לו לפתח קריירה עתידית כחוקר. אך יש מספר הבדלים בין עבודות סמינריוניות לתואר ראשון לעבודות סמינריוניות לתואר שני אליהם אתייחס במאמר זה.

פירוט ההבדלים

עבודות סמינריוניות לתואר ראשון ועבודות סמינריוניות לתואר שני שונות זו מזו בכמה מובנים. מבחינת מיומנויות המחקר בעבודות סמינריוניות לתואר ראשון המרצה שם דגש בעיקר על הסתמכות על ידע שנצבר במחקרים אקדמיים קודמים. במסגרת זו בוחן המרצה את יכולתו של הסטודנט לבחור מקורות עדכניים ורלבנטיים ולקשרם לנושא שהסטודנט בחר לעסוק בו. אך במסגרת התואר השני אין די בכך והסטודנט נדרש להפגין שליטה במיומנויות נוספות ובכלל זה היכולת לערוך מחקר, לאסוף ממצאים ולנתחם.עבודות סמינריוניות לתואר ראשון ולתואר שני שונות זו מזו גם בכל הקשור לכמות החומר שעליה יש להסתמך. עבודה סמינריונית לתואר ראשון נחשבת לעבודה מצומצמת יחסית ולכן היא מסתמכת על מספר מקורות מוגבל ואילו עבודה סמינריונית לתואר שני צריכה להיות מקיפה ככל האפשר ולהסתמך על מקורות רבים. חלק בלתי נפרד מעבודה סמינריונית לתואר שני הוא כתיבת תזה. התזה היא מחקר שעורך הסטודנט בסיועו של מנחה. לרוב כולל מחקר זה שימוש במספר שיטות מחקר. עם הגשת התזה שופטים המנחה ומרצים נוספים את רמתה האקדמית של התזה. בעבודות סמינריוניות לתואר ראשון

הסטודנטים אינם נדרשים לעמוד במשימה זו.

לסיכום סטודנטים לתואר הראשון ולתואר השני נדרשים להכין עבודה סמינריונית. מטרתה של העבודה הסמינריונית בשני התארים היא לבדוק את מיומנויות המחקר של הסטודנטים אך יש מספר מאפיינים המייחדים עבודות סמינריוניות לתואר שני. ראשית עבודות סמינריוניות לתואר שני צריכות להיות מקיפות ולהסתמך על מספר רב של מקורות עדכניים. שנית עבודות סמינריוניות לתואר שני צריכות לכלול את שלב התזה. התזה היא מחקר שעורך הסטודנט בסיועו של מנחה. לרוב נעשה במחקרים מסוג זה שימוש במספר שיטות מחקר. עם הגשתה שופטים המנחה ומרצים נוספים את רמתה האקדמית של התזה. הבדל חשוב נוסף בין שני סוגי העבודות הוא הזמן שיש להקדיש לכל אחת מהם. עבודה סמינריונית לתואר ראשון דורשת מן הסטודנט הקדשת זמן מועט יחסית אך לעבודה סמינריונית לתואר שני נדרש הסטודנט להקדיש זמן רב בשל המשימות המורכבות בהן הוא נדרש לעמוד לעתים הדבר מאלץ אותו לוותר על התקדמות בתחומים אחרים וביניהם תחום הקריירה. כל אלה הופכים את כתיבת הסמינריון לתואר השני למשימה מורכבת יותר

מחכים לך