4 דברים שצריך לדעת כדי להשיג ציון טוב בסמינריון

סטודנטים רבים עוסקים בימים אלה בכתיבת סמינריונים. להשגת ציון טוב בסמינריון יש חשיבות רבה משום שזהו תנאי מפתח להצלחה בתואר הראשון. כדי להשיג ציון טוב בסמינריון חשוב להקפיד על כללים טכניים ומהותיים המקובלים בכתיבת עבודות מסוג זה.

כללים מהותיים לכתיבת סמינריונים.

על כותב העבודה הסמינריונית להקפיד על כך שישמר קשר בין שאלת המחקר, שיטת המחקר והסקת המסקנות. בכל הקשור לבחירת המקורות יש צורך לבחור אך ורק במקורות אקדמיים ולוודא שהם משקפים היטב את מצב המחקר האקדמי בנושא שכותב העבודה בחר לעסוק בו.כאשר כותב העבודה מבקש להיעזר במקורות שבחר עליו להבחין בין עובדות שהחוקרים מציגים לבין דעותיהם.עם זאת חשוב לזכור שכדי להשיג ציון טוב בסמינריון אי אפשר להסתפק אך ורק בעיסוק בנושא העבודה מנקודות מבט שהמחקר האקדמי עסק בהם אלא יש צורך לחפש זוית ראייה חדשה לנושא העבודה שטרם נחקרה ולעסוק בה.

כללים טכניים לסמינריונים

כדי להשיג ציון טוב בסמינריון על הכותב להקפיד על כללים טכניים רבים: יש להקפיד על מספר העמודים הנדרש. קיימים הבדלים בנושא זה בין המוסדות האקדמיים ותחומי הלימוד השונים לכן בחלק מהעבודות ידרש הכותב ל-20 ובאחרות ל-40. חשוב לוודא שהעבודה תחולק לראשי פרקים עיקריים ומשניים המשקפים את הנושאים העיקריים ותתי הנושאים שכותב העבודה עסק בהם, על הכותב לכתוב תוכן עניינים כדי שלקורא העבודה יהיה קל להבין את רצף הכתיבה. במהלך הכתיבה נדרש הכותב לצטט מהמקורות שבחר כדי לחזק את רעיונותיו. על הכותב לוודא שהציטוט נעשה על פי הכללים המקובלים באקדמיה. בכתיבת הביבליוגרפיה יש צורך לכתוב את שמות הכותבים לפי סדר האלף בית. לפני מסירת העבודה הסמינריונית על הכותב לעשות עריכה לשונית והגהה לעבודתו. בין היתר הוא מתבקש לבדוק האם נעשו שגיאות כתיב או טעויות הקלדה במהלך כתיבת העבודה.

לסיכום
כתיבת סמינריון היא הליך מורכב הדורש תשומת לב לכללים מהותיים וטכניים. מבחינה מהותית על הסטודנט להקפיד על קשר בין שאלת המחקר והשערת המחקר לבין המסקנות, להקפיד על כך שהמקורות שבהם הוא משתמש יהיו עדכניים ואקדמיים ולמצוא זויתמחקר שהמחקר האקדמי לא עסק בה ולהתמקד בה. גם להקפדה על כללים טכניים חשיבות רבה.

מחכים לך