חשיבותם של כללי הציטוט בכתיבה אקדמית

דמיון ושוני בעבודות סמינריוניות

יש סוגים שונים שונים של עבודות – עבודות אמפיריות עם ניתוחים סטטיסטיים של מחקר כמותי, שאופייניות בדרך כלל למדעים מדוייקים ועבודות איכותניות החוקרות תופעות מסוימות, בדרך כלל במדעי החברה והרוח.
עבודות סמינריוניות הן עבודות אקדמיות לכל דבר ולכן צריכות להיות בנויות באותו אופן ובאותה צורה גם אם התחום בו הן כתובות הוא שונה והנושאים שלהן מגוונים.

כמה עמודים צריכות לכלול עבודות סמינריוניות?

סטודנטים רבים מתלבטים לגבי מספר העמודים בעבודה. אף אחד לא מעוניין לקבל ציון נמוך משום שכתב מעט מדי עמודים ומצד שני הרחבה יתר על המידה עשויה להיות מיותרת וגם ליצור טרחה כפולה. התשובה לשאלה פשוטה מאוד: עבודה סמינריונית צריכה לכלול מינימום 20 עמודים אבל לא הרבה יותר מזה. כלומר, עבודות סמינריוניות של בין 20 ל 25 עמודים הן הסטנדרט ועליכן לתכנן אותן בהתאם ולחשוב כמה עמודים יכלול כל חלק. אבל אילו חלקים צריכים בכלל להיות בעבודה?

מבנה העבודות הסמינריוניות

עבודה סמינריונית תמיד תתחיל בעמוד שער, שההנחיות לו בדרך כלל משתנות ממוסד אקדמי אחד למשנהו. שער תקין בדרך כלל מציג את נושא העבודה, שם הכותב ות.ז., שם המנחה והמוסד האקדמי בו היא נכתבה. שם העבודה צריך להיות קצר וקולע ולרמוז גם על הנושא העיקרי וכיצד נחקר. למשל: “מישהו שומע אותי? על תחושת הבדידות בקרב נערים חרשים בישראל”.
לאחר מכן מופיע תוכן עניינים, המציג את פרקי העבודה ואת העמודים בהם הם מופיעים ולאחריו תקציר, שצריך לכלול כמה פסקאות כלליות המציגות את עיקרי הדברים. לאחריו יגיע המבוא. על אף שהוא מופיע בתחילת העבודה, המבוא נכתב בדרך כלל בסוף התהליך. הוא כולל את נושא העבודה, שיטת המחקר, קישור לסקירת הספרות והמסקנות אליהן הגענו.

חלקים נוספים בעבודות סמינריוניות

כל העבודות הסמינריוניות מכילות סקירת ספרות, המביאה מחקרי עבר בנושא הנבחר. סקירת ספרות צריכה להיות כתובה בצורת משפך, מהנושא הכללי אל הספציפי ולהוות חלון אל עבר ההיבטים השונים של הנושא הנבחר.
בעבודות אמפיריות יגיע פרק המתודולוגיה, המפרט את שלבי המחקר שנעשה. בעבודות מכל הסוגים יופיע לאחר מכן פרק הדיון, הקושר למעשה את סקירת הספרות זו בזו, או בממצאים שעלו במחקר.
פרקים נוספים שצריכים להופיע הם סיכום העבודה (בכמה פסקאות ממצות), ביבליוגרפיה (רשימת המקורות שצריכה להיות כתובה לפי כללי האקדמיה) ונספחים – אותם חלקים שסייעו בכתיבת העבודה (ראיונות, איורים וכדומה) ושלא נכנסים לגוף העבודה.

מחכים לך