כתיבת עבודה אקדמית במדעים

מה צריך לעשות לכתיבת עבודה אקדמית במדעים

במהלך תארים אקדמיים בתחומי המדעים, סטודנטים נדרשים לא פעם לכתיבת עבודה אקדמית בתחומים אלה. עבודה אקדמית צריכה להיכתב בצורה הטובה ביותר, כך שתציג את הנושא בצורה הכי מוצלחת וטיעוניה יהיו מבוססים וחזקים. כתיבת עבודה אקדמית במדעים צריכה להיות מדויקת, מפורטת, ומעמיקה מאוד. עם זאת, המצב הרצוי הוא שהעבודה גם תהייה כתובה בצורה הפשוטה ביותר, על מנת שחוקרים מתחומי מחקר נרחבים יוכלו להבינה כראוי. עקב סיבות אלו ואחרות, כתיבת עבודה אקדמית במדעים הינה משימה שיכולה להיחשב כמאתגרת לסטודנטים רבים. במאמר זה נדון מעט בחלקים העיקריים של כתיבת עבודה אקדמית במדעים, במטרה להקל על המתמודדים עם משימת הכתיבה.

כתיבת עבודה אקדמית כוללת בדר”כ חלקים העיקריים , כמוצג מטה :

מבוא – המבוא יציג את נושא העבודה. על נושא העבודה להיות מוצג באופן הבהיר ביותר שניתן. לאחר הצגת הנושא ,חשוב להבהיר את חשיבותו במחקר המדעי. כתיבת עבודה אקדמית במדעים צריכה לחדש דבר מה לקורא, יש לדאוג להדגיש את ההיבטים החדשים בעבודתנו, כאלה שלא היו ידועים במדע, או שלא דנו עליהם בעבר.

רקע מדעי – ברקע המדעי הסטודנט יציג סקירה ספרותית של מחקרים שנערכו בנושא בעבר. הרקע המדעי יספק מידע שיסביר את חלקיו השונים של הנושא, ויציג לקורא מהו החומר המדעי אשר היה ידוע בנושאים הקשורים לעבודת הסטודנט טרם כתיבתה.

תהליך המחקר \ גוף העבודה – בחלק זה יציג כותב העבודה בפירוט את המחקר שלו או את המחקר בו הוא דן בעבודתו. אופן הכתיבה צריך להיות ברור ומובן על מנת שהקורא יבין את אופי ומהלך הניסוי בצורה הטובה ביותר. פעמים רבות סטודנט במעבדה מתבקש לחזור על ניסוי שתואר במחקרים קודמים. על כן, יש לכתוב את שלבי הניסוי בצורה הפשוטה והמדויקת ביותר, שתאפשר חזרה עליהם במידת הצורך.

מסקנות הניסוי ודיון – בחתימת העבודה ייכתבו המסקנות שהסיק הכותב במהלך העבודה. במצב אידיאלי המסקנות צריכות להיות כאלה שטרם הוסקו במדע, במקרים אחרים יחדדו עניינים שדובר עליהם בעבר. המסקנות ייכתבו בצורת דיון – הדיון יציג לנו את חשיבות המחקר והמסקנות. ניתן למשל לערוך השוואה בין ממצאים שנמצאו בעבר לבין כאלה שהכותב מצא בעבודתו. כמו כן, ניתן להציג קווי ניסויים עתידיים, שיבהירו לקורא את כיוון ההתקדמות של כותב המאמר וכוונות עתידיות לגבי המחקר בתחום הכתוב.

כתיבת עבודות אקדמיות ,כמו גם סמינריונים ,אינה משימה פשוטה כלל .כתיבת עבודה אקדמית במדעים הנה משימה קשה אף יותר, עדיף אולי לומר מאתגרת. בעזרת ההשקעה המתאימה ותשומת הלב לפרטים, היא יכולה להפוך לקלה יותר ואף מהנה.

השנים הרבות בהן אנו מסייעים לסטודנטים בכתיבת עבודות אקדמיות במדעים לימדו אותנו כי כל משימה כזו מרכזת ידע חדש ומצריכה הכוונה אישית . הכוונה בכתיבת עבודות אקדמיות הנה המומחיות שלנו ,ונשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

מחכים לך