כתיבת עבודה אקדמית במנהל עסקים

עבודות אקדמיות במנהל עסקים

סטודנטים רבים בוחרים בלימודי תואר אותעודה במנהל עסקים. דרישה מרכזית בקורסים למנהל עסקים היא להכין עבודה אקדמית אחת לפחות. לעבודות אלה יש מבנה מוגדר שעל הסטודנט לפעול עלפיו.

פירוט שלבי העבודה

ראשית על כותב העבודה לכתוב תקציר. מטרתו של התקציר היא לתת לקורא העבודה רקע כללי על הנושא שכותב העבודה בחר לעסוק בו. אורך התקציר המקובל הוא 2 עד 3 עמודים. לאחר מכן יש לכתוב מבוא. בשלב זה על כותב העבודה להסביר מה הוביל אותו לעסוק בנושא שבחר ומה יהיו המסקנות שיתקבלו עם סיום כתיבת עבודת המחקר.
כמו כן יש לערוך סקירת ספרות: שלב זה כולל איסוף מקורות עדכניים וקשירתם לנושא העבודה. בעבודות אלה חשוב להציג את הממצאים העיקריים שעלו במהלך המחקר, לכתוב דיון וסיכום ולערוך ביבליוגרפיה. בשלב זה חשוב להקפיד על כך שהביבליוגרפיה תכתב על פי הכללים המקובלים באקדמיה.

טיפים לעבודה אקדמית מוצלחת

עבודה אקדמית מוצלחת במנהל עסקים צריכה לכלול מושגים מתחומי הניהול, השיווק, המימון, החשבונאות, ההתנהגות הארגונית, היזמות והלוגיסטיקה ומושגים כלליים המקובלים בקורסים בתחום זה הבולטים שבהם הם ניהול סיכונים, אסטרטגיה תפעולית, משאבי אנוש ונתח שוק. במנהל עסקים יש כללי ציטוט ייחודיים בשל הצורך להסתמך על מאמרים ממוסדות מחקר הנחשבים לאיכותיים כמו סטאנפורד והרווארד.
במהלך כתיבת העבודה חשוב להקפיד על שימוש נכון בכללים אלה. כמו כן יש לוודא שהמחקר שנערך משלב בין מספר שיטות מחקר. שיטות המחקר המקובלות בתחום זה הם מחקר איכותני ומחקר כמותני. בחירת שיטת המחקר תלויה במאפייניו הייחודיים של הקורס.

לסיכום סטודנטים רבים בוחרים בלימודי תואר או תעודה במנהל עסקים. דרישה מרכזית בקורסים בתחום זה היא כתיבה של עבודה אקדמית אחת לפחות. מבנה העבודה כולל תקציר שמטרתו היא היא לתת לקורא העבודה רקע כללי על הנושא הנבחר. לאחר מכן יש לכתוב מבוא שמטרתו היא להסביר מה הוביל את כותב העבודה לעסוק בנושא הנבחר ולאלו מסקנות הוא מעריך שיגיע עם סיום עבודת המחקר. בנוסף לכך יש לערוך סקירת ספרות. בשלב זה נדרש כותב העבודה לאסוף מקורות אקדמיים עדכניים ורלוונטיים ולקשרם לנושא העבודה. עבודת המחקר צריכה לכלול גם פרק ממצאים המסכם את הממצאים העיקריים שעלו בעבודת המחקר ודיון וסיכום. כדי להבטיח הצלחה בכתיבת עבודה אקדמית במנהל עסקים חשוב להקפיד על שימוש נכון בכללי הציטוט הייחודיים לתחום זה. כמו כן על כותב העבודה לוודא שהמחקר שערך משלב בין כמה שיטות מחקר.

מחכים לך