כתיבת עבודות אקדמיות ותואר שני

תואר שני ועבודות אקדמיות

צלחתם את התואר הראשון. ברכותיי. עם פניכם לתואר השני להלן דגשים משמעותיים לגבי כתיבת עבודות אקדמיות. חשוב לציין כי במרבית התארים המתקדמים לכתיבת עבודות אקדמיות נתח משמעותי במטלות התואר ולרוב יש פחות מבחנים ויותר עבודות. על פניו, נראה כי הדרישות חופפות לדרישות בתואר הראשון, אבל, וזהו אבל משמעותי, להיקף העבודה, משקלה בציון, איכותה ועולם התוכן בו היא עוסקת לרוב יש יותר משקל ודרגת קושי שונה. הציפיות מסטודנט הלומד לתואר השני הינה שונה, ובהתאמה גבוהה יותר. התואר דורש התמקצעות והתקדמות בחומר.

להלן דגשים חשובים:

דגש ראשון – דיוק ומקצועיות
שימו לב למיקוד שלכם בעבודה. דייקו לעצמכם את ההנחיות והמטרות של העבודה. הקפידו לעבוד לפי הנחיות המרצה. היצמדו לכללים של כתיבת עבודות אקדמיות, למבנה הנדרש, לרשימת מקורות מדויקת, לאזכורים אחידים בין גוף העבודה לרשימת המקורות. כמו כן, הקפידו על שימוש בהיקף גבוה של מאמרים וספרות מקצועית עדכנית (אלא אם הוגדר אחרת בהנחיות העבודה). שימו לב, לסקירת ספרות איכותית ישנו משקל גבוה בהערכת עבודות אקדמיות.

דגש שני – גלו עניין, הבנה והתייעצות
בדרך כלל להתייעצות עם מרצה קונוטציה פחות חיובית של אי הבנה או הכרות עם החומר. במקרה הזה ההיפך הוא הנכון. בכתיבת עבודות אקדמיות מעמיקות ומקצועיות חשוב שהמרצה יהיה מעורב, שייתן דגשים וכן, שיחווה אתכם כפעילים ונכונים ללמוד ולהעמיק בחומר. התייעצות טובה, ממוקדת ומושכלת דווקא מוערכת על ידי המרצים ומסמלת מוטיבציה ויכולת.

דגש שלישי – ביקורת עצמית וחיצונית
מומלץ בחום, לקרוא את כל העבודה בתום הכתיבה. שימו לב לטעויות, משפטים או רעיונות שנקטעו או לא הורחבו מסיבה כזו או אחרת. שימו לב לקוהרנטיות והאחידות של העבודה הן ברמת הכתיבה והן ברמת התוכן. אחרי שחזרתם וקראתם את העבודה ותיקנתם בהתאמה, רצוי לתת לגורם נוסף לעבור עלייה. לעריכה לשונית על ידי גורם חיצוני חשיבות גדולה. ראשית, ייתכנו שגיאות הקלדה או טעויות כתיב של שמתם לב אליהם ויש צורך בהגהה חיצונית. מאוד קשה לעשות הגהה עצמית מדויקת וחשוב להיעזר בגורם נוסף. סיבה נוספת וחשובה לא פחות הינה ביקורת חיצונית על בהירות ומובנות העבודה. כלומר, כאשר העבודה שלכם, יהיה ברור לכם למה התכוונתם בכל משפט ופסקה, השאלה האם זה ברור לכל מי שיקרא את העבודה. בדיקה של גורם חיצוני, רצוי שיהיה מהתחום אך לא מחייב, יכולה להעניק לכם משוב חשוב, טרם בדיקת המרצה. משוב זה לעיתים יעזור לכם לשפר את העבודה ואת הציון בהתאמה.

מחכים לך