מאמר הגהה לעבודה אקדמית

הגהה לשונית לעבודה אקדמית למה לשים לב

עבודה אקדמית נחלקת לשני שלבים: הראשון הוא כתיבת העבודה. שלב זה כולל את איסוף המקורות וסינון הכתוב בהם על פי הרלבנטיות לנושא העבודה. השלב השני הוא עריכה לשונית והגהה. סטודנטים רבים אינם מקפידים על ביצוע שלב זה משום שאינם יודעים מהי חשיבותו של שלב זה או שאינם יודעים מהם הדגשים
העיקריים שעליהם לשים לב אליהם.

דגשים עיקריים בעריכה לשונית והגהה

בעריכה לשונית של עבודה אקדמית חשוב לשים לב לדגשים הבאים: יש צורך להקפיד על כך שהמבנה התחבירי של המשפטים יהיה תקין בנוסף לכך יש צורך להקפיד על כךשיעשה שימוש נכון במילות קישור בין הרעיונות השונים שעולים תוך כדי כתיבת העבודה. כמו כן, על כותב העבודה לדאוג לכך שישמר הקשר בין ניסוח המשפט לבין הרעיון שהוא מבקש להבי. . בהגהה חשוב לשים לב לכך שהטקסט עומד בכללי הפיסוק, שאין שגיאות כתיב או טעויות הקלדה ושאין חזרות מיותרות על רעיון מסויים.

מדוע יש חשיבות לשלב העריכה

לשלב העריכה של עבודות אקדמיות יש חשיבות רבה משום שעריכה לשונית והגהת טקסטים יקלו על קורא העבודה להבין את הרעיונות המועלים בה וימנעו פגיעה מיותרת בציון שיקבל הסטודנט. ויתור על עריכה לשונית והגהה יתפרש אצל קורא העבודה כהיעדר נכונות של מגיש העבודה להשקיע בהכנתה לכן שלב זה הוא בגדר חובה ועל כותב העבודה לתכנן את כתיבת העבודה כך שיהיה לו די זמן להקדיש לו.

לסיכום כתיבת עבודות אקדמיות נחלקת לשני שלבים כתיבת עבודה הכוללת את בחירת המקורות וסינון הכתוב בהם על פי הרלבנטיות לנושא העבודה ושלב העריכה הכולל עריכה לשונית והגהה. כותבים רבים נוטים לוותר על שלב העריכה משום שאינם מבינים מדוע יש לו חשיבות כה רבה או שאינם יודעים מהם הדגשים העיקריים שעליהם לשים לב אליהם בכל שלב. בעריכה לשונית חשוב לשים לב לכך שהמשפטים יהיו תקינים מבחינת התחביר. כמו כן יש צורך לוודא שיהיה שימוש במילות קישור בין הרעיונות השונים שעולים במהלך העבודה ושיהיה קשר בין ניסוח המשפט לבין הרעיון שהוא מבקש להביע. בהגהה חשוב להקפיד על כך שהמשפטים עומדים בכללי הפיסוק ושאין בהם שגיאות כתיב או טעויות הקלדה. לשלב העריכה חשיבות רבה משום שעריכה לשונית והגהה מונעות פגיעה מיותרת בציון רק בשל ניסוח לא ברור של רעיונות. לכן על כותב העבודה לדאוג לכך שיוכל להקדיש די זמן לשלב זה.

מחכים לך