עבודות אקדמיות בחנוך

עבודות אקדמיות הינן אבן דרך משמעותית בלימודים של כל סטודנט. יש לקחת שני קורסים סמינריונים, לאלה הלומדים תואר לחינוך. המטרה של עבודה אקדמית בחינוך, הינה לבחון כיצד הסטודנט מפתח ומיישם את כישוריו האקדמיים במשך שנות לימודיו. העבודה האקדמית בחינוך הינה, ניתוח מאמרים מדעיים, חשיבה ביקורתית, יצירה וביצוע של מחקר, הבעה בכתיבה ועוד. עבודה אקדמית בחינוך, דורשת המון השקעה  והרבה סטודנטים פשוט נלחצים כאשר הם מתבקשים להגיש עבודה אקדמית בחינוך, היות והעבודה גם תעלה את הציון הסופי בסוף הלימודים לתואר בחינוך. את העבודה האקדמית, יש להגיש בסוף הסמסטר הראשון. את בחירת הנושא יש לחשוב היטב מה יעניין אתכם בתחום החינוך, כך שהעבודה תהיה מוצלחת יותר כאשר נושא בה יעניין אתכם. יש לבצע סקירת ספרות ולהוביל את הקורא לשאלת המחקר בעבודה שלכם באופן סיפורי. יש להתבסס על לפחו 15 מאמרים ש-5 מתוכם הם מתוך מקורות של 3 השנים האחרונות.

חפשו מקורות לעבודה גם בשפה האנגלית

יש הרבה חומר בביבליוגרפיה של האוניברסיטה או המכללה בה אתם לומדים גם בשפה האנגלית, כדאי ומומלץ, למצוא מקורות גם בשפה האנגלית, לתרגם ולשכתב אותם בשפתכם, אך ברמה גבוהה, כך שביצוע עבודה אקדמית בחינוך, תהיה מקצועית. יש להקפיד על אתיקה מחקרית ולא להעתיק מילה במילה מתוך המקורות, מה שעלול לגרום למרצים שלכם לפסול לכם את העבודה וחבל. אם כבר כתבתם עבודה סמינריונית, חשוב כי היא  העבודה הנוכחית, תהיה שונה מעבודותיכם הקודמות. חשבו מה מניע אתכם למושא העבודה ומה ההתפתחויות שנוצרו במחקר. אופן העריכה של העבודה בחינוך הוא חשוב. יש להשתמש בכלים נוספים בכתיבת עבודה אקדמית בחינוך, כמו גרפים, ציטוטים של מרואיינים שראיינתם ככלי נוסף שיכול להעשיר את עבודתכם או ציטוטים מתוך פרוטוקול תצפיות.

נתחו והשוו את הממצאים שלכם בעבודה אקדמית בחינוך

יש לבצע ניתוח והשוואת ממצאים, יש לאמת אותם מול ספרות המחקר שעליה התבססתם, כתבו את המסקנות שהסקתם מו העבודה. יש לבצע את עבודת המחקר בחינוך, על פי ההוראות של המרצה. לצורך הכנת עבודה סמינריונית יש להגיש הצעת מחקר עד לסיום הסמסטר הראשון ולקבל עליה אישור ממנחה הקורס. העבודה הינה תנאי הכרחי להמשך ההשתלבות של הסטודנט בלימודי התואר לחינוך, העבודה האקדמית בחינוך, הינה המרכיב העיקרי אבל לא היחיד, בקביעה של הערכה של הישגי הסטודנט.

מחכים לך