הצעת מחקר

הצעת מחקר

מטרת הצעת המחקר היא כפולה: להציג ולנמק את הצורך בחקר בעיית המחקר ולהציג את הדרכים המעשיות בהן יש לערוך את המחקר המוצע. מרכיבי התכנון והנהלים לביצוע מחקר נשלטים על ידי סטנדרטים של התחום השולט בו הבעיה שוכנת, ולכן ההנחיות להצעות מחקר הן מדויקות ופחות פורמליות מהצעת פרויקט כללית. הצעות מחקר מכילות סקירות ספרות מקיפות. עליהם לספק ראיות משכנעות לכך שקיים צורך במחקר המוצע. בנוסף למתן רציונל, מתארת הצעה מתודולוגיה מפורטת לביצוע המחקר העולה בדרישות התחום המקצועי או האקדמי והצהרה על תוצאות ו / או יתרונות צפויים הנגזרים מהשלמת המחקר.

הצעת המחקר היא חלק חשוב בתהליך. זה מסכם את השאלה שאתה רוצה לענות עליה באמצעות המחקר שלך. כמו כן מדגים את הידע שלך בנושא ומציג את השיטות בהן אתה רוצה להשתמש כדי להשלים את המחקר שלך.

בעת כתיבת ההצעה שלך חשוב:

להדגיש את מקוריותה או משמעותה
להסביר כיצד הוא מפתח או מאתגר את הידע הקיים בנושא שלך
להבליט את חשיבות המחקר המוצע שלך
להוכיח מדוע אתה האדם הנכון לבצע פרויקט מחקר זה

הצעת המחקר היא פשוטו כמשמעו: מסמך כתוב המסביר על המחקר  במתכונת תמציתית.

מילת המפתח משכנעת כאן, שכן הצעת המחקר שלך צריכה לשכנע את המעריך שהמחקר שלך מנוסח בבירור (כלומר שאלה מחקרית ברורה), שווה לעשות (כלומר הוא ייחודי ובעל ערך מספיק כדי להצדיק את המאמץ), וניתן לביצוע במסגרת המגבלות שאתה תעמוד בפניך (מגבלות זמן, תקציב, מגבלות מיומנות וכו ').
מטרתה של הצעת מחקר היא להציג ולהצדיק רעיון מחקרי שיש לך ולהציג את הדרכים המעשיות בהן לדעתך יש לערוך מחקר זה. הצורות והנהלים למחקר כזה מוגדרים על ידי תחום המחקר, ולכן ההנחיות להצעות מחקר הן בדרך כלל מדויקות ופחות רשמיות מהצעת פרויקט. הצעות מחקר מכילות סקירות ספרות נרחבות ועליהן לספק ראיות משכנעות לכך שיש צורך במחקר המוצע. בנוסף למתן נימוקים למחקר המוצע, מתארת הצעה מתודולוגיה מפורטת לביצוע המחקר העולה בקנה אחד עם דרישות התחום המקצועי או האקדמי והצהרה על התוצאות הצפויות ו / או היתרונות הנובעים מהמחקר.
בסופו של דבר המסקנה חוזרת על חשיבותה או משמעותה של הצעתך ומספקת סיכום קצר של המחקר כולו., ומדגישה מדוע שווה לחקור את בעיית המחקר, מדוע המחקר שלך הוא ייחודי וכיצד עליו לקדם את הידע הקיים.


מדוע צריך לעשות את המחקר.
מטרת המחקר הספציפית ושאלות המחקר עליהן הוא מנסה לענות,
ההחלטה מדוע תכנון המחקר ושיטות השימוש בו נבחרו על פני אפשרויות אחרות,
ההשלכות האפשריות העולות ממחקרך המוצע על בעיית המחקר

כמו כן יש להדגיש את חשיבות המחקר ולהדגיש מדוע אתה האדם המתאים לבצע את המחקר עצמו.
אתם לא לבד, כדי להגיע לתוצאות אופטימליות חשוב להתייעץ ולהסתמך על אנשי מקצוע עם רקע אקדמאי שיוכלו לתת את התמיכה המתאימה.

חלקים נוספים בעבודות סמינריוניות

כל העבודות הסמינריוניות מכילות סקירת ספרות, המביאה מחקרי עבר בנושא הנבחר. סקירת ספרות צריכה להיות כתובה בצורת משפך, מהנושא הכללי אל הספציפי ולהוות חלון אל עבר ההיבטים השונים של הנושא הנבחר.
בעבודות אמפיריות יגיע פרק המתודולוגיה, המפרט את שלבי המחקר שנעשה. בעבודות מכל הסוגים יופיע לאחר מכן פרק הדיון, הקושר למעשה את סקירת הספרות זו בזו, או בממצאים שעלו במחקר.
פרקים נוספים שצריכים להופיע הם סיכום העבודה (בכמה פסקאות ממצות), ביבליוגרפיה (רשימת המקורות שצריכה להיות כתובה לפי כללי האקדמיה) ונספחים – אותם חלקים שסייעו בכתיבת העבודה (ראיונות, איורים וכדומה) ושלא נכנסים לגוף העבודה.

מחכים לך

כתיבת תגובה