About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 49 blog entries.

המאפיינים של עבודת סמינריון טובה.

עבודת סמינריון היא עבודה מדעית שנכתבת במסגרת סמינר מחקרי ומשקפת מחקר מדעי שנעשה על ידי הסטודנטים. כל סטודנט בתואר ראשון מחויב לכתוב שתי עבודות סמינריון על מנת לסיים את הלימודים האקדמיים. בהתאם לזאת, על מנת שיוכלו לכתוב את אותן עבודות סמינריון הסטודנטים מתאמנים בכתיבה אקדמית […]

By |יוני 12th, 2018|

איך להתמודד עם כתיבת עבודה סמינריונית לא טובה

משום מה ומסיבה שאיננה מובנת, ישנה בעיתיות ביכולת כתיבה והגשה של עבודות סמינריון. בשונה ממבחנים ומטלות אקדמיות אחרות, לסטודנטים קשה במיוחד לכתוב עבודות סמינריון. ישנה בעייתיות עם התופעה הזו, מפני שללא יכולת לכתוב עבודת סמינריון הסטודנט לא יכול לסיים את הלימודים האקדמיים. כתיבת עבודות סמינריון היא […]

By |יוני 12th, 2018|

הבדלים בין תואר דו חוגי לחוגי ואיך זה קשור לכתיבת עבודות אקדמיות?

ההבדלים בין תואר דו-חוגי לחד חוגי
ישנם מוסדות לימוד, לרוב אוניברסיטאות בהן ניתן לבחור בין מסלול דו-חוגי, אשר מאפשר למידה בשני חוגים שונים דוגמת מדעי המחשב ופיזיקה, מדעי המדינה וכללה וכדומה. השילוב בין החוגים מייצר מצב בו לא ניתן לקחת קורסי העשרה שאינם רלוונטיים לתואר, מאחר […]

By |דצמבר 27th, 2017|

עזרה בכתיבת עבודה אקדמית

מתי זה כדאי?
שנת הלימודים האחרונה יצאה לדרך, ואיתה קיבלתם גם את המשימה הגדולה מכולן – כתיבת עבודת סמינריון. עבור סטודנטים רבים זהו רגע משמעותי שאליו מתלווים בעיקר רגשות של מתח, חשש וחרדה. אפשר להבין מדוע זה קורה, שכן ציון הסמינריון הוא בעל השפעה רבה על […]

By |דצמבר 18th, 2017|

שימוש בכלי הריאיון במסגרת עבודה סמינריונית

הריאיון הינו אחד מהכלים החשובים ונפוצים ביותר במחקר איכותי הנעשה במסגרת כתיבת עבודה סמינריונית  להלן  שלושה דגשים חשובים לשימוש נכון ואיכותי בכלי זה.
דגש ראשון- ביסוס אמון ואווירה נעימה
חשוב לייצר אווירה נעימה ורגועה על מנת לנהל ראיון מוצלח. כאשר נגישם לראיין אדם במסגרת מחקר עבודה סמינריונית, […]

By |נובמבר 13th, 2017|

כתיבת עבודות אקדמיות ותואר שני

תואר שני ועבודות אקדמיות
צלחתם את התואר הראשון. ברכותיי. עם פניכם לתואר השני להלן דגשים משמעותיים לגבי כתיבת עבודות אקדמיות. חשוב לציין כי במרבית התארים המתקדמים לכתיבת עבודות אקדמיות נתח משמעותי במטלות התואר ולרוב יש פחות מבחנים ויותר עבודות. על פניו, נראה כי הדרישות חופפות לדרישות […]

By |נובמבר 9th, 2017|

עבודות סמינריוניות – ביחד או לחוד?

ביצוע עבודות סמינריוניות בזוג
מרצים רבים מאפשרים לסטודנטים לבצע עבודות סמינריוניות בזוג ולעיתים רחוקות אפילו בקבוצות. לעבודות סמינריוניות משותפות יש יתרונות וחסרונות שיש להכירם. חשוב לציין כי ישנם מרצים שאינם מאפשרים בחירה ולעיתים העבודה בזוג היא נתון שלא ניתן לשנותו. בכל מקרה חשוב להכיר בהשלכות של […]

By |נובמבר 7th, 2017|

כתיבת עבודה אקדמית במדעים

מה צריך לעשות לכתיבת עבודה אקדמית במדעים

במהלך תארים אקדמיים בתחומי המדעים, סטודנטים נדרשים לא פעם לכתיבת עבודה אקדמית בתחומים אלה. עבודה אקדמית צריכה להיכתב בצורה הטובה ביותר, כך שתציג את הנושא בצורה הכי מוצלחת וטיעוניה יהיו מבוססים וחזקים. כתיבת עבודה אקדמית במדעים צריכה להיות מדויקת, […]

By |אוקטובר 26th, 2017|

עבודות אקדמיות – מקורות מידע

מקורות מידע לעבודה אקדמית
אחד השלבים החשובים ביותר בעבודה אקדמית הוא סקירת הספרות . סקירת הספרות סוקרת את המידע שנאסף בנושא שכותב העבודה בחר לעסוק בו. לצורך הכנתה של סקירת הספרות על כותב העבודה האקדמית לאסוף מידע ממקורות שונים. בשלב זה על כותב העבודה האקדמית להקפיד […]

By |אוקטובר 24th, 2017|

סוגי עבודת סמינריון

סוגי סמינריונים
כותבי עבודות סמינריוניות יכולים לבחור בין שלושה סוגי סמינריונים: סמינריון כמותני, סמינריון איכותני וסמינריון אמפירי. לכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים שיפורטו במאמר זה.

סמינריון כמותני
מטרתו של סמינריון כמותני היא לבדוק את הקשר בין שתי תופעות ולעתים אף יותר ולגזור מכך כלל שיוכל לנבא התנהגות […]

By |אוקטובר 23rd, 2017|