הצעת מחקר

הצעת מחקרמטרת הצעת המחקר היא כפולה: להציג ולנמק את הצורך בחקר בעיית המחקר ולהציג את הדרכים המעשיות בהן יש לערוך את המחקר המוצע. מרכיבי התכנון והנהלים לביצוע מחקר נשלטים על…

להמשך קריאה הצעת מחקר

דוקטורט בחו"ל

דוקטורט בחולהחל את כישוריך בעולם האמיתי וחקור מערכות שונות ברחבי העולם על ידי לימודי דוקטורט  בחו"ל. כל לימודי דוקטורט היא התחלה של  קריירה עולמית המאפשרת לך להשפיע באופן חיובי על…

להמשך קריאה דוקטורט בחו"ל

סמינריון במשפטים

סמינריון במשפטיםהשכלה משפטית מכשירה את התלמידים להיות מקצוענים וגם מלומדים. כתיבה משפטית משמעה כתיבה מקצועית: אובייקטיבית תזכירים, סיכומי ערעור, מסמכי עסקה כגון צוואות וחוזים ומכתבי לקוח וכדומה מעולם המשפטים כתיבת עבודה…

להמשך קריאה סמינריון במשפטים