הריאיון הינו אחד מהכלים החשובים ונפוצים ביותר במחקר איכותי הנעשה במסגרת כתיבת עבודה סמינריונית  להלן  שלושה דגשים חשובים לשימוש נכון ואיכותי בכלי זה.
דגש ראשון- ביסוס אמון ואווירה נעימה
חשוב לייצר אווירה נעימה ורגועה על מנת לנהל ראיון מוצלח. כאשר נגישם לראיין אדם במסגרת מחקר עבודה סמינריונית, […]